0
15.11K

Journey to the West (Zheng Jian He)

Zheng Jian He
0 Votes

Manhua Journey to the West (Zheng Jian He) yang dibuat oleh komikus bernama Zheng Jian He ini bercerita tentang Perjalanan ke Barat adalah konspirasi surga! Setelah Sutra (teks-teks suci Buddha) hilang selama lebih dari satu dekade, Surga mengirim tentaranya untuk mencari, agar Sutra tidak sekali lagi jatuh ke tangan surga, perjalanan ke Barat dimulai lagi.

Chapter List
Ch 142.5 Ch 142 Ch 141 Ch 140 Ch 139 Ch 138.5 Ch 138 Ch 137.5 Ch 137 Ch 136 Ch 135.2 Ch 135.1 Ch 134.5 Ch 134 Ch 133.5 Ch 133 Ch 132.5 Ch 132 Ch 131.5 Ch 131 Ch 130.5 Ch 130 Ch 129.5 Ch 129 Ch 128.5 Ch 128 Ch 127 Ch 126 Ch 125.5 Ch 125 Ch 124.5 Ch 124 Ch 123.5 Ch 123 Ch 122 Ch 121.5 Ch 121 Ch 120 Ch 119.5 Ch 119 Ch 118.5 Ch 118 Ch 117.5 Ch 117 Ch 116.5 Ch 116 Ch 115.5 Ch 115 Ch 114.5 Ch 114 Ch 113.5 Ch 113 Ch 112.5 Ch 112 Ch 111.5 Ch 111 Ch 110.5 Ch 110 Ch 109.2 Ch 109 Ch 108.2 Ch 108.1 Ch 107.2 Ch 107.1 Ch 106.2 Ch 106.1 Ch 105.2 Ch 105 Ch 104.2 Ch 104.1 Ch 103.2 Ch 103.1 Ch 102.2 Ch 102.1 Ch 101.2 Ch 101.1 Ch 100.2 Ch 100.1 Ch 99.2 Ch 99.1 Ch 98.2 Ch 98.1 Ch 97.2 Ch 97.1 Ch 96.2 Ch 96.1 Ch 95.2 Ch 95.1 Ch 94.2 Ch 94.1 Ch 93.2 Ch 93.1 Ch 92.2 Ch 91.2 Ch 91.1 Ch 90.2 Ch 90.1 Ch 89.2 Ch 89.1 Ch 88.2 Ch 88.1 Ch 87.2 Ch 87.1 Ch 86.2 Ch 86.1 Ch 85.2 Ch 85.1 Ch 84.2 Ch 84.1 Ch 83.2 Ch 83.1 Ch 82.2 Ch 82.1 Ch 81.2 Ch 81.1 Ch 80.2 Ch 80.1 Ch 79.2 Ch 79.1 Ch 78 Ch 77.2 Ch 77.1 Ch 76.2 Ch 76.1 Ch 75.2 Ch 75.1 Ch 74.2 Ch 74.1 Ch 73.2 Ch 73.1 Ch 72.2 Ch 72.1 Ch 71.2 Ch 71.1 Ch 70.2 Ch 70.1 Ch 69.2 Ch 69.1 Ch 68.2 Ch 68.1 Ch 67.2 Ch 67.1 Ch 66 Ch 65.2 Ch 65.1 Ch 64.2 Ch 64.1 Ch 63.2 Ch 63.1 Ch 62 Ch 61 Ch 60 Ch 59 Ch 58 Ch 57 Ch 56 Ch 55 Ch 54 Ch 53 Ch 52 Ch 51 Ch 50 Ch 49 Ch 48 Ch 47 Ch 46 Ch 45 Ch 44 Ch 43 Ch 42 Ch 41 Ch 40 Ch 39 Ch 38 Ch 37 Ch 36 Ch 35 Ch 34 Ch 33 Ch 32 Ch 31 Ch 30 Ch 29 Ch 28 Ch 27 Ch 26 Ch 25 Ch 24 Ch 23 Ch 22 Ch 21 Ch 20 Ch 19 Ch 18 Ch 17 Ch 16 Ch 15 Ch 14 Ch 13 Ch 12 Ch 11 Ch 10 Ch 9 Ch 8 Ch 7 Ch 6 Ch 5 Ch 4 Ch 3 Ch 2 Ch 1
    close